Wirtualne Lasy
| Dodaj do ulubionychUstaw stronę www.lasy.pl jako stronę startową |27 I. Imieniny obchodzą: Angela, Jan, Przybysław |
 
Sprzedaż mieszkań funkcyjnych w LP
Artykuł dodany: Thursday, 16 October, godzina 11:32


Użytkownk Anonimowy napisał:
ZOZ NSZZ „SOLIDARNOŚĆ 80” przy RDLP W Pile,
z/s w Nowej Szwecji 78-600 Wałcz (tel.067/2500200)
Stanowisko związku w sprawie sprzedaży mieszkań funkcyjnych.

Brak rozwiązań systemowych dotyczących części mieszkań będących w zasobach Lasów Państwowych, które nadążałyby za zmieniającą się rzeczywistością (komputeryzacja, rozwój środków transportu i łączności, prywatyzacja prac itp.) od dawna budzi liczne emocje i kontrowersje.


Przyczyną tego stanu rzeczy jest głównie zaniechanie szukania kompleksowych rozwiązań, załatwiających zarówno sprawę ograniczenia kosztów poprzez wyzbycie się uciążliwego majątku, jak i stworzenie podstaw zabezpieczających sprawne funkcjonowanie stanowisk terenowych, a co za tym idzie nadleśnictw. Pozostawiono nas samych sobie z nieuregulowaną sprawą wykupu mieszkań, naszych decydentów wyższych szczebli problem osobiście już nie dotyczy – dawno kupili lub właśnie kupują na preferencyjnych zasadach lokale służbowe często przy dużym obciążeniu finansowym lasów (pokrycie strat na sprzedaży majątku nieumorzonego). Nam odmawia się tego prawa zasłaniając się przepisami o bezpłatnych mieszkaniach funkcyjnych.
Utrzymywanie osad funkcyjnych tak na dobre nie załatwia problemu zapewnienia właściwej obsady kadrowej i funkcjonowania stanowisk terenowych. Nadleśnictwa wyzbyły się osad, które kiedyś naturalnie były lokalami zastępczymi dla np. leśniczych przechodzących na emeryturę. Liczne są przypadki, że były leśniczy mieszka w leśniczówce, a nowemu buduje się nową lub coś wynajmuje. Najważniejszym pytaniem, które w tym kontekście się nasuwa, jest to, co proponuje się pracownikom, którzy przechodzą na rentę, emeryturę i w ciągu 3 miesięcy winni opuścić zajmowaną osadę, z którą związali często istotną część życia. Obecnie temat i podejście do niego sprzyja mnożeniu problemów, wysuwaniu wyimaginowanych zagrożeń, skłania do szukania rozwiązań połowicznych z dużą dozą uznaniowości i subiektywnych interpretacji. Również nam samym trudno się przyznać, że nie potrafimy przełamać stereotypów myślenia. Problem taki jak ten wymaga podejścia odmiennego, czyli działań zdecydowanych i radykalnych. Wtedy operacja powiedzie się z korzyścią dla lasów i pracowników, w innym przypadku wywoła niepotrzebny ferment i tak do końca niczego nie załatwi. Niedopuszczalna w tej sprawie jest uznaniowość decyzji, nieważne czy Nadleśniczego czy też urzędnika wyższego rzędu, która zawsze będzie miała subiektywny charakter. Przepis powinien być jeden i dotyczyć wszystkich, bez względu na położenie osady lub zainwestowane w nią pieniądze, w przeciwnym razie utrzymany zostanie stan rzeczy, w którym pracownicy terenowi, których wkład pracy w funkcjonowanie firmy jest największy, zostaną pozbawieni prawa do wykupu zajmowanego lokalu. Tym bardziej jest to dla nich krzywdzące, że wiele z tych mieszkań funkcyjnych wymaga dużych nakładów remontowych, których w obecnych czasach Lasy Państwowe nie chcą ponosić.
Adekwatnym przykładem skuteczności radykalnych rozwiązań w lasach jest sposób prywatyzacji pił mechanicznych. Liczne były wizje zapaści przy wykonywaniu planów, przekonanie, że pilarze piły sprzedadzą, a pieniądze przepiją, narzekanie na brak serwisu, i tym podobne. Wielu z nas dawało się prawie przekonać. Po krótkim czasie okazało się, że było to bardzo dobre rozwiązanie. Największe problemy pojawiały się tam gdzie dokonano połowicznej prywatyzacji pilarek. W tych nadleśnictwach, w których przeprowadzono to zdecydowanie proces ten dał znacznie lepsze efekty i wzbudzał mniej kontrowersji. Uważamy, że analogicznie dotyczy to również sprzedaży mieszkań i osad służbowych.

Widząc sprawę konstruktywnie stoimy na stanowisku, że konieczne jest wypracowanie strategii w zakresie gospodarowania substancją mieszkaniową nadleśnictw.

Proponujemy:

1. Szybko wdrożyć przepisy umożliwiające sprzedaż wszystkich osad, z wyjątkiem pełniących jakąś szczególną rolę (po przejrzystym określeniu), np. muzealną, lub będących częścią infrastruktury edukacyjnej, łowieckiej.
2. Wszystkie pozostałe osady bez wyjątku zakwalifikować jako zbędne dla gospodarki leśnej i na bazie wdrożonych przepisów sprzedać użytkownikom.

Jednocześnie za niezbędne uważamy:

Po analizie kosztów, jakie lasy ponosiły i musiałyby ponosić w związku z utrzymaniem i budową osad służbowych, podjąć decyzję, jaką część tak określonych wydatków chcemy przeznaczyć na pomoc w budowie własnych mieszkań przez nową, stopniowo zasilającą nadleśnictwa kadrę oraz pracownikom lasów, którym do dzisiaj nie zapewniono przysługujących mieszkań funkcyjnych.


Partycypację taką widzimy poprzez stosowanie następujących działań:

- wydzielenie i przekwalifikowanie na działki budowlane części zbędnych gruntów ekonomicznych nadleśnictw,
- uzbrojenie tych gruntów,
- pomoc w pozyskaniu taniego kredytu mieszkaniowego w powiązaniu z udzielaniem
gwarancji, zabezpieczeń itp.
- stworzenie bazy i bezpłatne udostępnianie projektów taniego atrakcyjnego budownictwa
drewnianego, spełniającego warunki osad funkcyjnych,
- pomoc w załatwianiu formalności związanych z budową i sprawowanie nadzoru,
- sprzedaż drewna po preferencyjnych cenach,
- ustalenie ekwiwalentu dla pracowników za mieszkanie we własnym domu.

Koszty te można i trzeba obniżyć przez powiązanie tego tematu z promocją drewna jako materiału budowlanego.
Zdajemy sobie sprawę, że problem ujęty jest hasłowo i wymaga doprecyzowania, jednocześnie uważamy, że przy dobrej woli całego środowiska zawodowego Lasów Państwowych można i należy go załatwić szybko.Nowa Szwecja 2003-10-12 
"Sprzedaż mieszkań funkcyjnych w LP" | Zaloguj/Stwórz Konto | 15 komentarze(y)
Wynik
  
Komentarze są własnością wysyłających. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść!
Re: Sprzedaż mieszkań funkcyjnych w LP (Wynik: 0)
przez Anonimowy w Monday, 27 October, godzina 15:29
Chciałbym wiedzieć, czy jeśli mieszkam w leśniczówce , w środku lasu, wiele remontuję w niej własnymi środkami. To czy będę ją mógł wykupić, czy też nie zostanie mi ona sprzedana bo Nadleśniczy uzna, że powinna zostać w zasobach LP?
A ten sam Nadlesniczy może za dwa lata wyleci z pracy ( no cóż, to najbardziej niestabilne stanowisko w lasach), ale mieszkanie będzie już miał wykupione, bo jemu będzie wolno!

Jestem za waszym projektem.

Zwykły leśniczy z lasu.


[ Odpisz na ten komentarz ]

Re: Sprzedaż mieszkań funkcyjnych w LP (Wynik: 0)
przez Anonimowy w Tuesday, 04 November, godzina 20:31
Jako leśniczy podpisuję się pod Waszym stanowiskiem obiema rękami. Pracując w lasach już wiele lat widziałem różne sytuacje związane z wykupem mieszkań, obecnie też tzw. osady zbędne kupują kombinatorzy, którzy w lasach najwyżej widzieli swoje biurko w biurze.W nam przedewszyskim brak jasnej i przejrzystej w tym zakresie polityki, nie kolesiostwa. Żyje nadzieją, że będę kiedyś mógł kupić moją, zapomnianą przy remontach leśniczówkę i na emeryturze nie będą musiał mieszkać pod mostem, a posprzedaży w chwili obecnej osad zbędnych mam duże szanse. Pozdrawiam lesnik środkowopolski.


[ Odpisz na ten komentarz ]

Re: Sprzedaż mieszkań funkcyjnych w LP (Wynik: 0)
przez Anonimowy w Wednesday, 05 November, godzina 13:45
Przy braku ze strony kierownictwa LP jasnego stanowiska co dalej ze sprzedażą mieszkań , pomysł uważam za godny uwagi.


[ Odpisz na ten komentarz ]

Re: Sprzedaż mieszkań funkcyjnych w LP (Wynik: 0)
przez Anonimowy w Wednesday, 10 December, godzina 22:26
Najpierw niech Lasy Państwowe sprzedadzą wszystkie lokale niefunkcyjne - już 8 lat walczę o sprzedaż mieszkania które zajmuję a jest ono niezmiernie potrzebne LP - chociaż nigdy funkcyjnym nie było.
Ale oczywiście jestem za.
Oczywiście trzeba zmienić ustawę o lasach - bo wg. tej ustawy leśniczówka jest lasem - a lasu się nie sprzedaje bowiem jest to dobro ogólnonarodowe.
PZ


[ Odpisz na ten komentarz ]

Re: Sprzedaż mieszkań funkcyjnych w LP (Wynik: 0)
przez Anonimowy w Saturday, 03 January, godzina 19:14
Darz Bór Wszystkim kolegom po fachu.Czekając na wykup mieszkania zdążyłem się pobudować i zamieszkać we własnym domu.To przesądziło o moim zwolnieniu z pracy.Uważam,że dopuki nie skończą się zwolnienia ,,Panowie" Nadleśniczowie nie sprzedadzą żadnego mieszkania - nie mieli by pola manewru.A to, że traktują Leśników wraz z rodzinami jak ,,bydło" nikogo nie obchodzi.A tak w ogóle ludzie to nie rozumiem czego Wy chcecie macie pracę i jeszcze chcecie zapłaty i mieszkań.


[ Odpisz na ten komentarz ]

Re: Sprzedaż mieszkań funkcyjnych w LP (Wynik: 0)
przez Anonimowy w Saturday, 03 January, godzina 19:23
Jako leśnik uważam,że osad służbowych i funkcyjnych nie powinno być w ogóle.Państwo udaje że je utrzymuje a większość z nas nie ma motywacji aby o nie dbać i w nie inwestować.Taki sposób widzenia można pogodzić ze specyfiką pracy.


[ Odpisz na ten komentarz ]

Re: Sprzedaż mieszkań funkcyjnych w LP (Wynik: 0)
przez Anonimowy w Friday, 09 January, godzina 14:46
Jako leśnik uważam, że wstrzymanie mieszkań jest dla nas bardzo krzywdzące. W 1988 r otrzymałam mieszkanie jako zakładowe ponieważ zajmowałam stanowisko specjalisty d/s użytkowania lasu. Od 2,5 roku zajmuję stanowisko strażnika leśnego i posiadam ta samą umowę na mieszkanie. W swoim mieszkaniu w bloku musiałam sama przeprowadzic remont, założyć centralne ogrzewanie gazowe włącznie z zakupem pieca grzewczego,także wymienić okna. Uważałam iż mieszkanie jest nadal zakładowe i składane mi obietnice o tym iż będę mogła wykupić były kłamstwem ze strony kierownictwa tak nadleśnictwa jak i dyrekcji. Obecnie zostałam poinformowana, że nie zostanie mi sprzedane mieszkanie poniewaz jest funkcyjne. Dla mnie mieszkanie funkcyjne jest takim mieszkaniem na ktore jest umowa z klauzurą: " na czas pełnienia funkcji" moja finkcja jest pełniona od 2, 5 roku i tylko od tego czasu nie płace czynszu mieszkaniowego. Pzrez 12 lat opłacałam czynsz. Nadleśnictwo nie wykonało żadnego remontu w bloku ani moim mieszkaniu. Chcę dodać iż przepisy są niejasne i wyłączenie mojego mieszkania że sprzedaży jest wielce dla mnie krzywdzące. Dlatego pisze o tym, że w lasach państwowych wkradło się duzo niejsności dot.sprzedaży mieszkań.


[ Odpisz na ten komentarz ]

Re: Sprzedaż mieszkań funkcyjnych w LP (Wynik: 0)
przez Anonimowy w Friday, 25 February, godzina 20:47
W pełni popieram moich przedmówców. Mieszkam
w pseudoleśniczówce od 10 lat . Inspektor budowlany stwierdził, że nie nadaje się do remontu.Wpakowałem w to mieszkanie trochę pieniędzy,ale żeby je kupić to muszę się wyprowadzić i wziąśc udział w przetargu.Czy jako leśniczy nie mam prawa pierwokupu?


[ Odpisz na ten komentarz ]

Re: Sprzedaż mieszkań funkcyjnych w LP (Wynik: 0)
przez Anonimowy w Saturday, 28 May, godzina 01:22
TO skandal!!! jak mozna wogole wpasc na taki pomysl!!! jak mozna pozbywac sie mieszkan funkcyjnych!!!! jestem studentem lesnictwa i przeciez od lat praca lesniczego wiazala sie z mieszkaniem w lesniczowce. nie wyobrazam sobie mieszkac u rodzicow i dojezdzac do lasu 30 kilometrow a aza pensje podlesniczego nikogo nie bedzie stac na kupno lub budowe domu!!! panowie lesniczowie przemyslcie to, popatrzcie obiektywnie!!! postarajcie wyobrazic sobie sytuacje nowej mlodej (przyszlej)kadry Lasow Panstwowych!


[ Odpisz na ten komentarz ]

Re: Sprzedaż mieszkań funkcyjnych w LP (Wynik: 0)
przez Anonimowy w Monday, 23 July, godzina 17:09
Mieszkam w lokalu służbowym LP z mężem i dwójką dzieci oraz ojcem-emerytem LP.Przed trzema laty przysłano memu ojcu wniosek o srzedaż najmowanego lokalu służbowego,który wypełnił i odesłał.Do dnia dzisiejszego nic więcej się nie wydarzyło.Ojciec ma 76 lat więc ja zajmuję się nim i mieszkaniem. W tym roku postanowiłam wyremontować łazienkę gdyż instalacja wodno-kanal. uległa zniszczeniu.Zwróciłam się do Nadleśnictwa z pytaniem o możliwość dofinansowania do tego remontu.Otrzymałam pismo, w którym poinformowano mnie, że stroną dla Nadleśnictwa jest TYLKO najemca lokalu czyli mój ojciec a nie ja-TYLKO lokator.Cały budynek wymaga remontu, elewacja odpada,z rynien leje się strumieniem itd.Sprzedać nie chcą, remontować również a ja nie jestem dla nich "stroną".I cóż mam robić dalej..........


[ Odpisz na ten komentarz ]

Menu Główne

Przegląd Leśniczy

On-line w portalu
Gości anonimowych: 8
Użytkowników: 0


Nie jesteś zalogowany jako użytkownik.
Ale możesz się zarejestrować lub zalogować klikając tutaj

Polecamy

Koło Łowieckie Żubr w Szczecinie
DRWAL - Pismo przedsiębiorców leśnych


Dla użytkowników

Zagrożenie pożarowe lasów


Serwis praca.lasy.pl

ZESPÓŁ REDAKCYJNY: administracja portala Tomutek, Blok "Motto dnia" , Encyklopedie Łukasz Ulbrych